17, 18 en 19 juni in Leiden

Verleidend onderwijs onderzoek


De sleutel naar succes

Tijdens de parallelsessies zullen ruim 260 bijdragen gepresenteerd worden.
U kunt het beknopte programma incl. parallelsessies via deze link als PDF-bestand openen. 

 

Sessies

 • Paper
  In een paper wordt verslag gedaan van een onderzoeksproject, dat door één of meerdere onderzoekers is uitgevoerd. Voorstellen voor een paperpresentatie zijn individueel ingediend en betreffen (bijna) afgerond onderzoek. Voor de presentatie van papers tijdens de ORD zijn maximaal drie papers met een verwant onderwerp samengevoegd in een sessie.
 • Symposium
  Een symposium duurt maximaal 90 minuten en bestaat uit drie of vier samenhangende paperpresentaties, een kritische bespreking door een referent en een discussie met de zaal.
 • Gestructureerde posterpresentatie
  In een gestructureerde posterpresentatie ligt de nadruk op het tussentijds bespreken van bijvoorbeeld onderzoeksdesigns, instrumenten, theoretische inzichten of uitkomsten.
  Dit is voor deelnemers een ideale gelegenheid om bijvoorbeeld hun onderzoeksplannen of tussentijdse resultaten met andere geïnteresseerden te bespreken en zodoende feedback te krijgen op hun plannen en/of ideeën. Tijdens de ORD zijn 5-10 posters in een sessie geprogrammeerd. Posterpresentaties met een verwant onderwerp worden samengevoegd in één sessie.
 • Rondetafelgesprek
  Het rondetafelgesprek biedt de mogelijkheid om met een beperkte groep deelnemers  in gesprek te gaan over een onderzoeksidee, onderzoeksopzet of andere aspecten van onderwijsonderzoek. Tijdens de ORD worden maximaal drie rondetafelgesprekken in een sessie gehouden, na een korte inleiding van maximaal 5 minuten gaan deelnemers in gesprek over stellingen, problemen, of andersoortige discussiepunten.
 • Speciale divisie sessie
  In de 6e ronde (vrijdag 10.30 -12.00 uur) staan een aantal speciale divisie sessies gepland. Tijdens deze sessies zal de inhoudelijke nadruk op de desbetreffende divisie liggen.


Tijdens het congres
Deelnemers kunnen tijdens de parallelsessies kiezen uit een aanbod van bijna 120 parallelsessies, verdeeld over zeven rondes. Bij de sessies geldt dat binnen één timeslot meerdere presentaties achter elkaar in één zaal plaatsvinden. Tijdens een ronde vinden er géén zaalwisselingen plaats.

De sessies kennen een vrije inloop. Deelnemers kunnen ter plekke bepalen welke presentaties ze willen volgen.

    volg ons op @ord2015

 

Keynotes:

Klik hier om de presentaties terug te kijken.

 

Sfeerimpressie:

Klik hier voor een video impressie, en klik hier voor foto's van de ORD 2015.