17, 18 en 19 juni in Leiden

Verleidend onderwijs onderzoek


De sleutel naar succes

klik hier voor de call for papers als PDF.

 

Voorstel indienen
Zoals elk jaar nodigen wij u – onderzoekers, lectoren, promovendi, master-studenten, kortom iedereen die onderzoek in of naar het onderwijs doet – uit om een voorstel in te dienen voor het presenteren van uw onderzoek in de vorm van een paper, een poster, een rondetafelgesprek of een symposium, binnen één van de divisies. Op de pagina 'deelthema's' vindt u per divisie een link naar VOR website, waar de speerpunten van de divisies staan aangegeven.


Op deze website kon van maandag 1 december 2014 tot en met vrijdag 23 januari 2015 een voorstel worden ingediend. Deze deadline zal niet verschoven worden.

 

Beoordeling

Elke bijdrage wordt beoordeeld door twee beoordelaars. In geval van twijfel of onvoldoende overeenstemming tussen de beoordelaars beslist de congrescommissie. Acceptatie kan mede afhankelijk zijn van het aantal ingediende voorstellen. De uitkomst van de beoordeling leidt tot één van de volgende conclusies:

  1. Geaccepteerd
  2. Voorwaardelijk geaccepteerd
  3. Afgewezen

De indieners ontvangen uiterlijk 13 maart 2015 uitsluitsel over het resultaat van de selectieprocedure. In geval van ‘voorwaardelijk geaccepteerd’ wordt daarbij aangegeven waar aanpassingen noodzakelijk zijn.
Elke indiener van een geaccepteerd voorstel dient zich ook apart te registreren als deelnemer van de ORD 2015. Dit kan vanaf 2 januari 2015 via tabblad ‘Inschrijven’.
 

Taal
De voertaal op de ORD is Nederlands, ook wat het indienen van voorstellen betreft. Dit laat onverlet dat het Nederlands niet een barrière mag zijn voor buitenlandse promovendi en medewerkers. Bij wijze van uitzondering is het dus mogelijk dat indiening in het Engels plaatsvindt door onderzoekers die het Nederlands onvoldoende machtig zijn. Voor Nederlandstalige onderzoekers geldt echter dat zij uitsluitend in het Nederlands mogen indienen. Van hen zullen Engelstalige voorstellen niet worden geaccepteerd.

 

Beschikbare media
Voor de presentatie van papers en symposia is een beamer en een PC beschikbaar. Voor de presentatie van een poster wordt u gevraagd een poster op A1 format mee te nemen. Voor de rondetafelgesprekken zijn geen ondersteunende media beschikbaar.

 

Tijdsplanning

1 december 2014     Start indienen voorstellen
2 januari 2015 Start inschrijving (vroegboektarief tot 1 mei 2015)
23 januari 2015 Deadline indienen voorstellen (datum wordt niet verplaatst!)
13 maart 2015 Bericht van acceptatie/afwijzing voorstellen
1 mei 2015 Einde vroegboektarief
29 mei 2015

Deadline aanleveren papers aan voorzitters en referenten

Check inschrijving presentatoren

 

    volg ons op @ord2015

 

Keynotes:

Klik hier om de presentaties terug te kijken.

 

Sfeerimpressie:

Klik hier voor een video impressie, en klik hier voor foto's van de ORD 2015.