17, 18 en 19 juni in Leiden

Verleidend onderwijs onderzoek


De sleutel naar succes

Indienen van een voorstel

De deadline voor het indienen van voorstellen was  vrijdag 23 januari 2015 om 23:59 uur. Alleen voorstellen die zijn ingediend via Conftool en vóór afloop van de deadline, zijn beoordeeld.

 

Conftool Conference Administration
Klik hier voor de link naar ConfTool Conference Administration. Via Create account dient u een User name en een Password aan te maken.

 
Na het invullen van uw gegevens ontvangt u een e-mail met een link waarmee u uw account kunt valideren. Na het valideren kunt u inloggen en een voorstel indienen. Wanneer het indienen van uw voorstel succesvol is verlopen, ontvangt u automatisch een bevestigingsmail.

 

Vereiste gegevens voor indienen van een voorstel
Voor een paper en poster dienen de volgende gegevens vermeld te worden:
• De titel van uw paper of poster
• Een samenvatting van niet meer dan 120 woorden (deze wordt gebruikt voor het online informeren van de deelnemers van de ORD 2015)
• De divisie waarbinnen het voorstel wordt ingediend.
• Maximaal vijf keywords
• In de volgende stap moet u een pdf bestand uploaden. Vanwege het blinde reviewproces verzoeken wij u om geen namen te vermelden in het bestand. De pdf met het voorstel in de vorm van een doorlopende tekst van 750 à 1000 woorden (inclusief referenties, tabellen en figuren) moet ieder van de volgende elementen bevatten:
- Onderzoeksdoel
- Theoretisch kader
- Onderzoeksmethode
- (Beoogde) resultaten en/of onderbouwde conclusies
- Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage.


Voor een rondetafelgesprek dienen de volgende gegevens vermeld te worden:
• De titel van uw rondetafelgesprek
• Een samenvatting van niet meer dan 120 woorden (deze wordt gebruikt voor het online informeren van de deelnemers van de ORD 2015)
• De divisie waarbinnen het voorstel wordt ingediend
• Maximaal vijf keywords
• In de volgende stap moet u een pdf bestand uploaden. Vanwege het blinde reviewproces verzoeken wij u om geen namen te vermelden in het bestand. De pdf met het voorstel in de vorm van een doorlopende tekst van 750 à 1000 woorden (inclusief referenties, tabellen en figuren) moet ieder van de volgende elementen bevatten:
- Onderzoeksdoel
- Theoretisch kader
- Onderzoeksmethode
- (Beoogde) resultaten en/of onderbouwde conclusies
- Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage
- Onderwerpen voor de discussie.

 

Voor een symposium dienen de volgende gegevens vermeld te worden:
• De titel van het symposium
• Een samenvatting over het gehele symposium van niet meer dan 120 woorden (deze wordt gebruikt voor het online informeren van de deelnemers van de ORD 2015)
• De divisie waarbinnen het voorstel wordt ingediend
• Maximaal vijf keywords die de inhoud van het symposium beschrijven
• Een inleiding op het symposium van niet meer dan 500 woorden, die omvat:
- De doelstellingen van de sessie
- Een overzicht van de presentatie
- De wetenschappelijke betekenis
- De structuur van de sessie
• Naam, affiliatie en e-mailadres van de voorzitter (1) en referent (2) van de sessie. Bij meerdere referenten kunnen extra regels toegevoegd worden.

 

Vervolgens wordt voor elk van de bijdragen in het symposium de volgende informatie gevraagd:
• Naam, affiliatie en e-mailadres van de auteurs
• De titel van de bijdrage
• Een samenvatting van niet meer dan 120 woorden (deze wordt gebruikt voor het online informeren van de deelnemers van de ORD 2015)
• In de volgende stap moet u één pdf bestand uploaden. Vanwege het blinde reviewproces verzoeken wij u om geen namen te vermelden in het bestand. De pdf bevat zowel de algemene inleiding op het symposium als alle afzonderlijke bijdragen. Het totale bestand telt maximaal 2500 woorden (inclusief referenties, tabellen en figuren). De tekst van iedere bijdrage bevat de volgende elementen (in maximaal 500 woorden per bijdrage):
- Onderzoeksdoel
- Theoretisch kader
- Onderzoeksmethode
- (Beoogde) resultaten en/of onderbouwde conclusies
- Wetenschappelijke betekenis van de bijdrage.

 

    volg ons op @ord2015

 

Keynotes:

Klik hier om de presentaties terug te kijken.

 

Sfeerimpressie:

Klik hier voor een video impressie, en klik hier voor foto's van de ORD 2015.