17, 18 en 19 juni in Leiden

Verleidend onderwijs onderzoek


De sleutel naar succes

Bij de ORD 2015 zijn vier typen bijdragen mogelijk: een paperpresentatie, een gestructureerde posterpresentatie, een rondetafelgesprek en een symposium waarin een aantal aan elkaar gerelateerde presentaties wordt gehouden.

 

Sessieformats

  • Paper

In een paper wordt verslag gedaan van een onderzoeksproject, dat door één of meerdere onderzoekers is uitgevoerd. Voorstellen voor een paperpresentatie worden individueel ingediend en betreffen (bijna) afgerond onderzoek.

 

Na acceptatie
Tijdens de ORD houdt u een presentatie van maximaal 15 minuten. Het inbouwen van een interactief moment met de deelnemers aan de betreffende sessie wordt op prijs gesteld. Voor de totale presentatie (incl. interactie/discussie met de deelnemers) heeft u maximaal 25 minuten de tijd. Voor de presentatie van papers tijdens de ORD worden papers met een verwant onderwerp samengevoegd in een sessie.

 

  • Gestructureerde posterpresentatie

In een gestructureerde posterpresentatie ligt de nadruk op het tussentijds bespreken van bijvoorbeeld onderzoeksdesigns, instrumenten, theoretische inzichten of uitkomsten.
Dit is voor deelnemers een ideale gelegenheid om bijvoorbeeld hun onderzoeksplannen of tussentijdse resultaten met andere geïnteresseerden te bespreken en zodoende feedback te krijgen op hun plannen en/of ideeën. Voorstellen voor een posterpresentatie worden individueel ingediend.

 

Na acceptatie
Tijdens de ORD worden 5-10 posters in een sessie geprogrammeerd. U leidt in maximaal 3 minuten de poster plenair in waarna ruim de gelegenheid is om uw poster  met belangstellenden te bespreken. Posterpresentaties met een verwant onderwerp worden samengevoegd in één sessie. Formaat van de poster is A1 (staand).

 

  • Rondetafelgesprek

Het rondetafelgesprek biedt de mogelijkheid om met een beperkte groep deelnemers (maximaal 12) in gesprek te gaan over een onderzoeksidee, onderzoeksopzet of andere aspecten van onderwijsonderzoek. Voorstellen voor een rondetafelgesprek worden individueel ingediend.

 

Na acceptatie
Tijdens de ORD worden er drie rondetafelgesprekken in een sessie gehouden, voor elke gesprek 30 minuten. U houdt een korte inleiding van maximaal 5 minuten waarna u met de deelnemers in gesprek gaat over stellingen, problemen, of andersoortige discussiepunten.

 

  • Symposium

Een symposium duurt maximaal 90 minuten en bestaat uit drie of vier samenhangende paperpresentaties en een kritische bespreking door een referent. U kunt zelf het initiatief nemen om een symposium in te dienen, bijvoorbeeld als u met een groep onderzoekers aan een vergelijkbaar onderzoekonderwerp werkt.
Tevens wordt van u verwacht dat u een voorzitter en referent voor de betreffende sessie voorstelt.

 

Na acceptatie
De 90 minuten voorzien voor het symposium bestaan uit drie presentaties van ca. 20 minuten of vier presentaties van ca. 15 minuten, 15 minuten kritische bespreking door de referent en een discussie met de zaal.

    volg ons op @ord2015

 

Keynotes:

Klik hier om de presentaties terug te kijken.

 

Sfeerimpressie:

Klik hier voor een video impressie, en klik hier voor foto's van de ORD 2015.